Χώροι Φροντιστηρίου

Το περιβάλλον αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Η ψυχολογία επηρεάζεται πάρα πολύ από την φωτεινότητα, την οργάνωση, την καθαρότητα του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται, εργάζονται και παράγουν έργο. Στην περίπτωση των μαθητών, είναι ακόμη σημαντικότερη η διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα τους βοηθήσουν να αισθάνονται χαρούμενοι και δημιουργικοί.Το περιβάλλον αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Η ψυχολογία επηρεάζεται πάρα πολύ από την φωτεινότητα, την οργάνωση, την καθαρότητα του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται, εργάζονται και παράγουν έργο. Στην περίπτωση των μαθητών, είναι ακόμη σημαντικότερη η διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα τους βοηθήσουν να αισθάνονται χαρούμενοι και δημιουργικοί.

Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο δικός μας χώρος είναι ένας χώρος φιλικός, καθαρός και ήρεμος, ένας χώρος όπου η υπεύθυνη εργασία πραγματοποιείται με αξιοπιστία και ευχαρίστηση.