Πρόγραμμα Σπουδών / Γ' Λυκείου

Θετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4 Βιολογία 4 Μαθηματικά 4
Φυσική 4 Φυσική 4 Α.Ο.Θ. 3
Χημεία 4 Χημεία 4 Α.Ε.Π.Π. 3
Ν. Γλώσσα 2,5 Ν. Γλώσσα 2,5 Ν. Γλώσσα 2,5