Πρόγραμμα Σπουδών / Β' Λυκείου

Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2,5
Φυσική 2,5
Άλγεβρα 3
Ν. Γλώσσα 2
Προετοιμασία για Γ' Λυκείου
Θετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Φυσική 1 Φυσική 1 Μαθηματικά 1
Χημεία 2 Χημεία 2 Α.Ε.Π.Π. 1
Μαθηματικά 1 Βιολογία 1 Α.Ο.Θ. 1