Πρόγραμμα Σπουδών / Α' Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 1,5
Άλγεβρα 4
Φυσική 3
Χημεία 2,5