Γιατί «Σύγχρονη Παιδεία»;

Η επιλογή Φροντιστηρίου είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του μαθητή και την επίδοσή του στο σχολείο και τις Εξετάσεις, αλλά επηρεάζει και τη στάση του απέναντι στα μαθήματα, το σχολείο και τις μετέπειτα σπουδές. Το κατάλληλο περιβάλλον και η σωστή προσέγγιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, μπορούν να παρακινήσουν το μαθητή να στοχεύσει ψηλά, να δουλέψει μεθοδικά, με επιμονή και προσήλωση στους στόχους του υποστηρίζοντάς τον σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του.

Εξειδίκευση: Είμαστε το μόνο εξειδικευμένο φροντιστήριο θετικών σπουδών & σπουδών οικονομίας – πληροφορικής στο Αιγάλεω.

Πρόγραμμα Σπουδών: Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενισχυμένο στα θετικά μαθήματα και δομημένο έτσι ώστε, οι μαθητές μας να προετοιμάζονται σωστά και οργανωμένα από την Α Λυκείου μέχρι την τελική τους μαθητική δοκιμασία…τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Εκπαιδευτικό προσωπικό: Οι καθηγητές μας αποτελούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του φροντιστηρίου μας! Είναι εκπαιδευτικοί με βαθιά γνώση του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους ρόλου.
Όλοι οι καθηγητές εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν στο αντικείμενό τους, επιμορφώνονται διαρκώς, ανανεώνουν το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποι-ούν και εξελίσσονται οι ίδιοι μέσα από την πολύτιμη εμπειρία που προσφέρει η διδα-σκαλία σε οργανωμένο φροντιστήριο.

Βιβλία – Έντυπο υλικό: Τα υψηλού επιπέδου βιβλία μας, είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα! Είναι δημιούργημα άρτιας επιστημονικής και παιδαγωγικής προσπάθειας!

Ομοιογενή Τμήματα: Στο φροντιστήριο «Σύγχρονη Παιδεία» λειτουργούν ομοιογενή τμήματα 6-8 ατόμων για τις τάξεις του Λυκείου που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο της κάθε ομάδας, καλύπτει κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, επικεντρώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων και επεκτείνεται σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.

Δωρεάν επιπλέον υποστήριξη και ενίσχυση: Η κάλυψη κενών επιτυγχάνεται μέσω δωρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων που πραγματοποιούνται όποτε ζητηθεί από τον μαθητή μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή του. Επιπλέον κάθε μαθησιακό πρόβλημα αντιμετωπίζεται μέσα από συζήτηση του μαθητή με την διεύθυνση του φροντιστηρίου για τη συνεκτίμηση του προβλήματος και την άμεση λήψη βοηθητικών μέτρων.

Αξιολόγηση / Διαγωνίσματα Προσομοίωσης: Οι μαθητές - εκτός από τους βαθμούς τους στα επαναληπτικά διαγωνίσματα - αξιολογούνται διαρκώς και με βάση τη συμμετοχή τους στην τάξη, τις εργασίες που έχουν να προετοιμάσουν στο σπίτι και τα ολιγόλεπτα τεστ που διενεργούνται στη διάρκεια του μαθήματος.

Ατομική Παρακολούθηση - Αντικειμενική Ενημέρωση: Οι Υπεύθυνοι Μαθημάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο του κάθε μαθητή, την επίδοσή του στα διαγωνίσματα και στο σχολείο. Έτσι, κάθε μήνα γονείς και μαθητές ενημερώνονται γραπτώς για την πορεία των μαθητών, αναλυτικά σε κάθε μάθημα.

Γιατί…. Στηρίζουμε τα όνειρά σου !!!